Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na DK S7n w Skarżysku-Kam.

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: S7n 3. Pikietaż: 52+700 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: w. Skarżysko-Kamienna Północ - w. Skarżysko-Kamienna Zachód 5. Kierunek: Kraków 6. Miejscowość zdarzenia: Skarżysko-Kamienna (w. Skarżysko-Kamienna Zachód) 7. Rodzaj zdarzenia: Kolizja 8. Opis zdarzenia: Kolizja z udziałem 4 pojazdów na pasie zjazdowym w kierunku Skarżyska-Kamiennej w km. od 52+700 do 53+050. Zablokowany częściowo pas zjazdowy na w. Skarżysko-Kamienna Zachód w kierunku miasta. Nie ma utrudnień na ciągu głównym. 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 3 pojazdy osobowe + 1 pojazd ciężarowy 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Inne 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2,5 15. Data powstania zdarzenia: 2023-01-11 16. Godzina powstania zdarzenia: 07:27 17. Koniec utrudnienia: 18. Źródło uzyskania informacji: GDDKiA

Komunikat jest ważny od 11-01-2023 08:17:00 do 11-01-2023 10:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania