Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie DK S74h m. Cedzyna

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: S74h 3. Pikietaż: 6+500 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Opatów - Kielce 5. Kierunek: Kielce 6. Miejscowość zdarzenia: Cedzyna 7. Rodzaj zdarzenia: Kolizja 8. Opis zdarzenia: zderzenie pojazdów 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 5 samochodów osobowych 10. Liczba rannych: b.d. 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Jezdnia zablokowana - objazd 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: na rondzie w Cedzynie pojazdy są kierowane przez Cedzynę - Domaszowice do Kielc ul. Sandomierska 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2 15. Data powstania zdarzenia: 2023-01-16 16. Godzina powstania zdarzenia: 06:50 17. Źródło uzyskania informacji: Policja 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Brak informacji 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia: 06:50

Komunikat jest ważny od 16-01-2023 07:25:00 do 16-01-2023 09:25:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania