Niesłyszący

Uruchomienie e-usług w ramach projektu "e-GEODEZJA"

Projekt „e-GEODEZJA – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego” miał na celu przede wszystkim rozwój e-usług – usług w formie elektronicznej dzięki którym można załatwić sprawę w urzędzie bez wychodzenia z domu. W ramach projektu pod adresem geodezja.powiat.busko.pl uruchomiono Geoportal Powiatu Buskiego który oprócz prezentacji aktualnych danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) w tym m.in. sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków, mapy zasadniczej, udostępnia e-usługi w ramach których można załatwić drogą elektroniczną (za pośrednictwem sieci internet) sprawy realizowane przez Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju zamówić m.in.: dane z ewidencji gruntów i budynków (w tym wypisów i wyrysów), kopię mapy zasadniczej, kopię mapy ewidencji gruntów i budynków, kopię materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ponadto e-usługi umożliwiają (elektroniczną – internetową) obsługę: narad koordynacyjnych, rzeczoznawców majątkowych i komorników sądowych. Geoportal umożliwia również dokonanie płatności elektronicznej za zamówione materiały.

Dzięki uruchomieniu e-usług wnioski o udostępnienie danych z tut. urzędu tj. wypisu, wyrysu, kopii mapy zasadniczej, kopii mapy ewidencyjnej czy innych materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu bez wychodzenia z domu, wystarczy wejść na stronę internetową: geodezja.powiat.busko.pl i założyć konto.

Link do filmu - Promocja projektu „e-Geodezja-cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego” :  https://youtu.be/4uOPF8j60AA

Link do filmu  - Prezentacja multimedialna promująca wdrożone e-usługi w ramach realizacji projektu „e-Geodezja-cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego” :  https://www.youtube.com/watch?v=mIKeivr9Mp4

e_geodezja.jpeg