Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie DK S74h m. Cedzyna

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: S74h 3. Pikietaż: 2+100 do 2+600 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Opatów - Kielce 5. Kierunek: Kielce 6. Miejscowość zdarzenia: Cedzyna 7. Rodzaj zdarzenia: Wypadek 8. Opis zdarzenia: zderzenie pojazdów 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 24 samochodów osobowych 10. Liczba rannych: 4 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Jezdnia zablokowana - objazd 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: na rondzie w Cedzynie pojazdy są kierowane przez Cedzynę - Domaszowice do Kielc ul. Sandomierska 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 5 15. Data powstania zdarzenia: 2023-01-16 16. Godzina powstania zdarzenia: 06:50 17. Koniec utrudnienia: 18. Źródło uzyskania informacji: PSP, GDDKiA 19. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Brak informacji 20. Godzina potwierdzenia utrudnienia: 06:50

Komunikat jest ważny od 16-01-2023 07:25:00 do 16-01-2023 12:25:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania