Serdecznie zapraszamy na II sesję Rady Miejskiej w Wiślicy w dniu 29.05.2024 r. (środa) o godz.09:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica ul.Łokietka 2.

Niesłyszący

Informacja dla hodowców drobiu

 

W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące

ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do

gospodarstwa, w szczególności:

 

 

  1. Zgłaszać do powiatowego lekarza weterynarii miejsca, w których utrzymywany jest drób;
  2. Nie poić drobiu wodą ze zbiorników, do których mają dostęp ptaki dzikie;
  3. Utrzymywać drób w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których mają dostęp dzikie ptaki;

 

  1. Utrzymywać drób w izolacji od dzikich ptaków (z wyjątkiem kaczek i gęsi);

 

  1. Przechowywać paszę i ściółkę dla drobiu i ptaków w sposób zabezpieczający tę paszę i ściółkę przed kontaktem z gryzoniami i dzikimi ptakami oraz ich odchodami;

 

  1. Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych lub osłoniętym miejscu w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami;

 

  1. Umieszczać gniazda wewnątrz budynków;

 

  1. Dokonywać codziennych przeglądów stad drobiu oraz prowadzić dokumentację zawierającą informacje o wystąpieniu objawów klinicznych.

 

 

Hodowco !!!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób
i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu

 

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

Zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów; duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności.

ulotka_informujaca_grypa_ptakow2.jpeg