Niesłyszący

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica 2023

1. Zarządzenie w sprawie zmiany członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie.

PDFZarządzenie Nr 1.pdf (39,81KB)

 

2. Zarządzenie na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny oraz w związku z zarządzeniem w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie świętokrzyskim w 2023 roku. 

PDFZarządzenie Nr 2.pdf (58,16KB)

 

3. Zarządzenie w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

PDFZarządzenie Nr 3.pdf (38,07KB)

 

5.Zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.

PDFZarządzenie Nr 5.pdf (47,77KB)

 

6. Zarządzenie w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Wiślica na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 6.pdf (2,23MB)

 

7. Zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych Gminie Wiślica na 2023 r. 

PDFZarządzenie Nr 7.pdf (263,38KB)

 

8. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 8.pdf (94,69KB)

 

9. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica w 2023 roku. 

PDFZarządzenie Nr 9.pdf (73,35KB)

 

10. Zarządzenie w sprawie zwrotu kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica. 

PDFZarządzenie Nr 10.pdf (131,00KB)

 

11. Zarządzenie w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT.

PDFZarządzenie Nr 11.pdf (35,42KB)

 

12. Zarządzenie w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT.

PDFZarządzenie Nr 12.pdf (60,58KB)

 

13. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2023 rok. 

PDFZarzadzenie Nr 13.pdf (291,72KB)

 

14. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica w 2023 r. 

PDFZarządzenie Nr 14.pdf (254,76KB)

 

15. Zarządzenie w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży oraz prewspółczynnika proporcji VAT do stosowania w Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica w 2023 roku. 

PDFZarządzenie Nr 15.pdf (214,55KB)

 

16. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica w 2023 r. 

PDFZarządzenie Nr 16.pdf (292,70KB)

 

17. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica w 2023 r. 

PDFZarządzenie Nr 17.pdf (307,03KB)

 

18.  Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 18.pdf (295,02KB)

 

19. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Wiślica w 2023 r. 

PDFZarządzenie Nr 19.pdf (1,77MB)

 

20. Zarządzenie w sprawie ustalenia trybu powołania i pracy komisji konkursowych opiniujących wnioski podmiotów ubiegających się o dotacje z budżetu gminy na realizację przedsięwzięć w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 r. 

PDFZarządzenie Nr 20.pdf (567,13KB)

 

21. Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planów dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 21.pdf (69,28KB)

 

22. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na organizację działań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wiślica w roku 2023. 

PDFZarządzenie Nr 22.pdf (50,60KB)

 

23. Zarządzenie w sprawie zmiany członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

PDFZarządzenie Nr 23.pdf (40,07KB)

 

24. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica

PDFZarządzenie Nr 24.pdf (347,21KB)

 

25. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica w 2023 r. 

PDFZarządzenie Nr 25.pdf (360,94KB)

 

26. Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu dofinansowania do usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Wiślica. 

PDFZarządzenie Nr 26.pdf (1,14MB)

 

27. Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wiślica w roku 2023.

PDFZarządzenie Nr 27.pdf (48,55KB)

 

28. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica w 2023 r. 

PDFZarządzenie Nr 28.pdf (338,71KB)

 

29. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2023 rok. 

PDFZarządzenie Nr 29.pdf (261,66KB)

 

30. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica w 2023 r. 

PDFZarządzenie Nr 30.pdf (231,81KB)

 

31. Zarządzenie w sprawie przedstawienia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wiślica, przebiegu realizacji przedsięwzięć, przebiegu realizacji wykonania planu finansowego ZOZ oraz MBP za 2022 r.

PDFZarządzenie Nr 31.pdf (5,62MB) 

 

32. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2023 r. 

PDFZarządzenie Nr 32.pdf (66,67KB)

 

33. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2023 rok.

 PDFZarządzenie Nr 33.pdf (181,92KB)

 

34. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica w 2023 r. 

PDFZarządzenie Nr 34.pdf (161,05KB)

 

35. Zarządzenie w sprawie powołania kierownika Domu Pomocy Społecznej w Gorysławicach.

PDFZarządzenie Nr 35.pdf (47,03KB)

 

36. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2023 rok. 

PDFZarządzenie Nr 36.pdf (461,91KB)

 

37. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica, oraz zmian w planie finansowym rachunków pochodzących z Funduszu Pomocy, przeznaczonych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. 

PDFZarządzenie Nr 37.pdf (502,88KB)

 

38. Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej wykonania budżetu Gminy Wiślica za 2022 r. 

PDFZarządzenie Nr 38.pdf (100,69KB)

 

39. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2023 r. 

PDFZarządzenie Nr 39.pdf (275,68KB)

 

40. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica w 2023 r. 

PDFZarządzenie Nr 40.pdf (316,34KB)

 

41. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica w 2023 r. 

PDFZarządzenie Nr 41.pdf (352,64KB)

 

42. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 42.pdf (537,75KB)

 

43. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica w 2023 r. 

PDFZarządzenie Nr 43.pdf (458,54KB)

 

44. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 44.pdf (253,55KB)

 

45. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica w 2023 r.

PDFZarządzenie Nr 45.pdf (113,63KB)

 

46. Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy i terminu jego odpracowania.

PDFZarządzenie Nr 46.pdf (40,26KB)

 

47. Zarządzenie w sprawie zmian w palnie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 47.pdf (349,56KB)

 

48. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica 

PDFZarządzenie Nr 48.pdf (148,05KB)

 

49. Zarządzenie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych.

PDFZarządzenie Nr 49.pdf (33,51KB)

 

50. Zarządzenie w sprawie zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wiślicy.

PDFZarządzenie Nr 50.pdf (703,27KB)

 

51. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do dokonania oceny ofert i wyboru oferty w sprawie realizacji zadania pn. " Usuwanie odpadów z folii rolniczych,  siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" na terenie gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 51.pdf (62,39KB)

 

52. Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia indywidualnej diagnozy potrzeb w Samorządowym Przedszkolu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiślicy.

PDFZarządzenie Nr 52.pdf (29,69KB) 

 

53. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica w 2023 r. 

PDFZarządzenie Nr 53.pdf (394,06KB)

 

54. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 54.pdf (517,89KB)

 

55. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica

PDFZarządzenie Nr 55.pdf (553,54KB)

 

56. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 56.pdf (48,13KB)

 

57. Zarządzenie w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 57.pdf (192,53KB)

 

58. Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu dofinansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu z budynków mieszkalnych oraz gospodarczych na terenie Gminy Wiślica - w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, z wyłączeniem przedsięwzięć realizowanych w gospodarstwach rolnych należących do beneficjentów.

PDFZarządzenie Nr 58.pdf (1,87MB)

 

59. Zarządzenie w sprawie powierzenia sekretarzowi Miasta i Gminy Wiślica prowadzenia spraw Miasta i Gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 59.pdf (38,65KB)

 

60. Zarządzenie w sprawie powołania komisji w celu odbioru zadania pn: " Przebudowa kanalizacji deszczowej odwadniającej drogę w miejscowości Szczytniki" dofinansowanego z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego.

PDFZarządzenie Nr 60.pdf (52,21KB)

 

61. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2023 rok.

PDFZarządzenie 61.pdf (1,11MB)

 

62. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica w 2023.

PDFZarządzenie Nr 62.pdf (647,32KB)

 

63. Zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

PDFZarządzenie Nr 63.pdf (46,77KB)

 

64. Zarządzenie w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji ds. Profilaktyki Problemów Alkoholowych w Wiślicy. 

PDFZarządzenie Nr 64.pdf (60,59KB)

 

65. Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy i terminu jego odpracowania w Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica. 

PDFZarządzenie Nr 65.pdf (38,54KB)


66. Zarządzenie w sprawie Komisji Gminnej do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne na terenie gminy Wiślica. 

PDFZarządzenie Nr 66.pdf (103,35KB)

 

67. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej na terenie gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 67.pdf (52,55KB)

 

68. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie UMiG. 

PDFZarządzenie Nr 68.pdf (976,73KB)

 

69. Zarządzenie w spawie zmian w planie finansowym UMiG 

PDFZarządzenie Nr 69.pdf (461,32KB)

 

70. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do dokonania oceny ofert i wyboru oferty w sprawie usuwania azbestu z budynków mieszkalnych oraz gospodarczych na terenie Gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 70.pdf (57,97KB)

 

71. Zarządzenie w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

PDFZarządzenie Nr 71.pdf (78,94KB)

 

72. Zarządzenie w sprawie powołania dyrektora Gminnej Biblioteki publicznej w Wiślicy.

PDFZarządzenie Nr 72.pdf (37,57KB)

 

73. Zarządzenie w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki, operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

PDFZarządzenie Nr 73.pdf (164,41KB)

 

74. Zarządzenie w sprawie wskazania osób odpowiedzialnych za ochronę lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.

PDFZarządzenie Nr 74.pdf (91,75KB)

 

75. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2023 rok. 

PDFZarządzenie Nr 75.pdf (188,41KB)

 

76. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica w 2023 r. 

PDFZarządzenie Nr 76.pdf (258,26KB)

 

77. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica w 2023 r. 

PDFZarządzenie Nr 77.pdf (360,72KB)

 

78. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2023 r. 

PDFZarządzenie Nr 78.pdf (1,34MB)

 

79. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica w 2023 r. 

PDFZarządzenie Nr 79.pdf (351,78KB)

 

80. Zarządzenie w sprawie upoważnienia do realizacji zadań związanych  z obsługą Centralnego Rejestru Wyborców, sporządzania i wydawania aktów pełnomocnictwa oraz sporządzania i wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

PDFZarządzenie Nr 80.pdf (80,34KB)

 

81. Zarządzenie w sprawie wskazania szkoły, w którym będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne likwidacyjnej Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych.

PDFZarządzenie Nr 81.pdf (57,20KB)

 

82. Zarządzenie w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 82.pdf (102,00KB) 

 

83. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 83.pdf (969,65KB)

 

84. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica w 2023 r.

PDFZarządzenie Nr 84.pdf (289,31KB)

 

85. Zarządzenie w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Wiślica. 

PDFZarządzenie Nr 85.pdf (53,80KB)

 

86. Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 73/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki, operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP.

PDFZarządzenie Nr 86.pdf (60,43KB)

 

87. Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia nr 74/2023 w sprawie wskazania osób odpowiedzialnych za ochronę lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.

.PDFZarządzenie Nr 87.pdf (104,91KB)

 

88. Zarządzenie w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Miasta i Gminy Wiślica na 2024 r. 

PDFZarządzenie Nr 88.pdf (49,03KB)

 

89. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego wykonanych prac z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest w ramach zadania pn: "Usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych oraz gospodarczych na terenie Gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 89.pdf (56,85KB)

 

 

90. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2023 rok. 

PDFZarządzenie Nr 90.pdf (1,09MB)

 

91. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica w 2023 r. 

PDFZarządzenie Nr 91.pdf (501,90KB)

 

92. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica w 2023 r. 

PDFZarządzenie Nr 92.pdf (481,37KB)

 

94. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica w 2023 r. 

PDFZarządzenie Nr 94.pdf (605,25KB)

 

95. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2023 r. 

PDFZarządzenie Nr 95.pdf (623,69KB)

 

96. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w 2023 r. 

PDFZarządzenie Nr 96.pdf (407,83KB)

 

97. Zarządzenie w sprawie ustalenia dyżurów pracowników Urzędu Miasta i Gminy Wiślica w związku z wyborami do Sejmu RP i do Senatu RP i w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 

PDFZarządzenie Nr 97.pdf (72,66KB)

 

98. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2023 rok. 

PDFZarządzenie Nr 98.pdf (516,59KB)

 

99. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica w 2023 r. 

PDFZarządzenie Nr 99.pdf (279,88KB)

 

100. Zarządzenie w sprawie zmiany w rozkładzie czasu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Wiślicy. 

PDFZarządzenie Nr 100.pdf (42,49KB)

 

101. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 101.pdf (1,07MB)

 

102. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica w 2023 r. 

PDFZarządzenie Nr 102.pdf (476,04KB)

 

103. Zarządzenie w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Domu Pomocy Społecznej w Gorysławicach w 2023 r. 

PDFZarządzenie Nr 103.pdf (33,58KB)

 

104. Zarządzenie w sprawie powołania komisji w celu odbioru inwestycji dofinansowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

PDFZarządzenie Nr 104.pdf (54,21KB)

 

105. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji w celu weryfikacji stosowania procedur dotyczących odpowiedzialności porządkowej podległych pracowników w Domu Pomocy Społecznej w Gorysławicach.

PDFZarządzenie Nr 105.pdf (38,25KB)

 

108. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica

PDFZarządzenie Nr 108.pdf (277,26KB)

 

109. Zarządzenie w sprawie przyjęcia Procedury monitorowania utrzymania efektów projektu.

PDFZarządzenie Nr 109.pdf (421,08KB)

 

110. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica. 

PDFZarządzenie Nr 110.pdf (902,70KB)

 

111. Zarządzenie  w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica 

PDFZarządzenie Nr 111.pdf (733,62KB)

 

112. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica

PDFZarządzenie Nr 112.pdf (388,78KB)

 

113. Zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.

PDFZarządzenie Nr 113.pdf (50,63KB)

 

114. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach położonych na terenie gminy Wiślica. 

PDFZarządzenie Nr 114.pdf (556,52KB)

 

115. Zarządzenie w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 115.pdf (91,60KB)

 

116. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2023 r. 

PDFZarządzenie Nr 116.pdf (1,54MB)

 

117. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica w 2023 r. 

PDFZarządzenie Nr 117.pdf (433,67KB)

 

118. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2023 r. 

PDFZarządzenie Nr 118.pdf (1,04MB)

 

119. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica 

PDFZarządzenie Nr 119.pdf (118,12KB)

  

120. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica

PDFZarządzenie Nr 120.pdf (208,44KB)

 

122. Zarządzenie w sprawie powołania komisji w celu odbioru inwestycji dofinansowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

PDFZarządzenie Nr 122.pdf (59,24KB)

 

123. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica

PDFZarządzenie Nr 123.pdf (331,38KB) 

 

124. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2023.

PDFZarządzenie Nr 124.pdf (864,17KB)

 

125. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica w 2023 r. 

PDFZarządzenie Nr 125.pdf (240,58KB)

 

127. Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu dofinansowania zadania w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych na terenie Gminy Wiślica należących do beneficjentów Działania w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. 

PDFZarządzenie Nr 127.pdf (916,50KB)

 

128. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia planu naprawczego utrzymania efektów projektu grantowego " Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym".

PDFZarządzenie Nr 128.pdf (155,15KB)

 

129.Zarządzenie w sprawie zmian w  budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2023 rok. 

PDFZarządzenie Nr 129.pdf (617,08KB) 

 

130. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica w 2023 r.

PDFZarządzenie Nr 130.pdf (97,41KB)