Niesłyszący

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica 2023

1. Zarządzenie w sprawie zmiany członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie.

PDFZarządzenie Nr 1.pdf (39,81KB)

 

2. Zarządzenie na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny oraz w związku z zarządzeniem w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie świętokrzyskim w 2023 roku. 

PDFZarządzenie Nr 2.pdf (58,16KB)

 

3. Zarządzenie w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

PDFZarządzenie Nr 3.pdf (38,07KB)