Niesłyszący

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica 2023

1. Zarządzenie w sprawie zmiany członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie.

PDFZarządzenie Nr 1.pdf (39,81KB)

 

2. Zarządzenie na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny oraz w związku z zarządzeniem w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie świętokrzyskim w 2023 roku. 

PDFZarządzenie Nr 2.pdf (58,16KB)

 

3. Zarządzenie w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

PDFZarządzenie Nr 3.pdf (38,07KB)

 

5.Zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.

PDFZarządzenie Nr 5.pdf (47,77KB)

 

6. Zarządzenie w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Wiślica na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 6.pdf (2,23MB)

 

7. Zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych Gminie Wiślica na 2023 r. 

PDFZarządzenie Nr 7.pdf (263,38KB)

 

8. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 8.pdf (94,69KB)

 

9. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica w 2023 roku. 

PDFZarządzenie Nr 9.pdf (73,35KB)

 

10. Zarządzenie w sprawie zwrotu kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica. 

PDFZarządzenie Nr 10.pdf (131,00KB)

 

11. Zarządzenie w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT.

PDFZarządzenie Nr 11.pdf (35,42KB)

 

12. Zarządzenie w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT.

PDFZarządzenie Nr 12.pdf (60,58KB)

 

13. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2023 rok. 

PDFZarzadzenie Nr 13.pdf (291,72KB)

 

14. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica w 2023 r. 

PDFZarządzenie Nr 14.pdf (254,76KB)

 

15. Zarządzenie w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży oraz prewspółczynnika proporcji VAT do stosowania w Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica w 2023 roku. 

PDFZarządzenie Nr 15.pdf (214,55KB)

 

16. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica w 2023 r. 

PDFZarządzenie Nr 16.pdf (292,70KB)

 

17. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica w 2023 r. 

PDFZarządzenie Nr 17.pdf (307,03KB)

 

18.  Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 18.pdf (295,02KB)

 

19. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Wiślica w 2023 r. 

PDFZarządzenie Nr 19.pdf (1,77MB)

 

20. Zarządzenie w sprawie ustalenia trybu powołania i pracy komisji konkursowych opiniujących wnioski podmiotów ubiegających się o dotacje z budżetu gminy na realizację przedsięwzięć w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 r. 

PDFZarządzenie Nr 20.pdf (567,13KB)

 

21. Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planów dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 21.pdf (69,28KB)

 

22. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na organizację działań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wiślica w roku 2023. 

PDFZarządzenie Nr 22.pdf (50,60KB)

 

23. Zarządzenie w sprawie zmiany członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

PDFZarządzenie Nr 23.pdf (40,07KB)

 

24. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica

PDFZarządzenie Nr 24.pdf (347,21KB)

 

25. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica w 2023 r. 

PDFZarządzenie Nr 25.pdf (360,94KB)

 

26. Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu dofinansowania do usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Wiślica. 

PDFZarządzenie Nr 26.pdf (1,14MB)