Niesłyszący

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0080T w Sielcu

W dniu 18.01.2023 r. dokonano przekazania placu pod przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Sielec. Wartość inwestycji to 1 117 072,90 zł , w tym 1 094 731,44 zł- kwota promesy inwestycyjnej otrzymanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład oraz 22 341,46 zł- środki finansowe Powiatu buskiego.

Realizacja przebudowy odcinka drogi powiatowej Nr 0080T będzie polegać na poszerzeniu i ułożeniu nowej nawierzchni drogi, wykonaniu poboczy, odmuleniu rowów, przebudowaniu skrzyżowań, wykonaniu zjazdów do posesji, na istniejącym przystanku zaplanowano wykonanie peronu przystankowego z kostki betonowej, wymianę oznakowania pionowego i poziomego jak też montaż barier ochronnych.

Przebudowa drogi znacznie podniesie parametry techniczne przez co zwiększy się płynność ruchu, przepustowość, a co za tym idzie bezpieczeństwo dla użytkowników dróg.

Przewidywany koniec inwestycji określono na 12 lipca 2023r.