Niesłyszący

Ostrzeżenie: Oblodzenie

Województwo świętokrzyskie powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, Kielce, kielecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki i staszowski. Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -1°C, temperatura minimalna przy gruncie około -1°C.

Komunikat jest ważny od 19-01-2023 13:00:01 do 20-01-2023 07:30:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania