Niesłyszący

Informacja o wyniku konkursu ofert na wykonanie 2014 roku zadań z zakresu rozwoju sportu

   Wiślica, dnia 05.02.2014 rok.

 

Numer sprawy: Or.524.1.2014

 

 

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU

 

Informujemy, że w wyniku przeprowadzenia konkursu ofert na wykonanie    w 2014 roku zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Wiślica   wybrano do realizacji zadania, ofertę złożona przez: Ludowy Klub Sportowy „LKS GRÓD” Wislica, ul. Okopowa 8, 28 – 160 Wiślica na kwotę 40 000,00zł.

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak