Niesłyszący

Uwaga!!! Ważna informacja dla mieszkańców.

 

                W związku z rozpropagowaną informacją dotyczącą spotkania z mieszkańcami w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiślicy, w dniu 25.01.2023r. na temat: Programu Czyste Powietrze, Mój Prąd, 100% dotacji na pompę ciepła, 15 000zł na instalacje fotowoltaiczne, wyjaśniamy jakie są możliwości wsparcia finansowego:

W Programie Czyste Powietrze od dnia 03.01.2023r. zostały zwiększone progi dochodowe, poziom dotacji na następujące zadania:
- wymiana źródła ciepła na  nowe typu: pompa ciepła powietrze/woda, pompa ciepła gruntowa, kotłownia gazowa, kocioł na pellet drzewny  lub kocioł na pellet drzewny
o podwyższonym standardzie;
- termomodernizację budynku mieszkalnego  (docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej, drzwiowej),
- instalację fotowoltaiczną.
Poziom dotacji jest uzależniony od progu dochodowego miesięcznego netto na osobę
w gospodarstwie wieloosobowym/jednoosobowym (obecnie jest to dochód za 2021r.).
 Przy dochodzie miesięcznym netto na osobę  w gospodarstwie:
- do 1 090 zł  w gospodarstwie wieloosobowym, (do 1 526zł w gospodarstwie jednoosobowym) maksymalna wysokość dotacji na budynek mieszkalny to 135 tys. złotych, w tym na samą pompę ciepła powietrze-woda o podwyższonej klasie efekt. energ. maksymalny poziom dotacji to 100%, w kwocie 35 200zł, zaś na instalację fotowoltaiczną 100% dofinansowania, w maksymalnej kwocie 15 000 zł,
- do 1 894zł w gospodarstwie wieloosobowym (do 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym)
maksymalna dotacja na budynek to 99 tys. złotych, w tym na pompę ciepła powietrze-woda o podwyższonej klasie maksymalna dotacja to 80% w kwocie 28 000 zł, zaś na instalację fotowoltaiczną – 70 % dotacji, w kwocie 9 000 zł,
natomiast  przy dochodzie wnioskodawcy  do 135 tys. maksymalna kwota dotacji na budynek mieszkalny to 66 tys., w tym maksymalna dotacja na pompę ciepła powietrze-woda
o podwyższonej klasie efekt. energ. to  55%, w kwocie maksymalnie 19 400zł, zaś na instalację fotowoltaiczną  to 40% dotacji w kwocie 6000 zł.

Jednocześnie apelujemy, aby przed podjęciem jakichkolwiek działań, typu podpisanie umowy, o niepodejmowanie pochopnych decyzji. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Wiślica w Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu „Czyste Powietrze”, ul. Plac Solnym 32, gm. Wiślica, w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00-15.00.

Dodatkowo informujemy, że Urząd Miasta i Gminy Wiślica nie jest organizatorem w/w spotkania.