Niesłyszący

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

    prow.jpegwfośigw.pngsbrr.pngherb_wislica_small.png

 

Na terenie Gminy Wiślica trwa realizacja projektu pn.

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wiślica – etap II” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), działanie 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"

 

Dzięki budowie w ramach w/w projektu powstaje 106 przydomowych oczyszczalni ścieków w następujących miejscowościach: Brzezie, Chotel Czerwony, Skotniki Dolne, Sielec, Koniecmosty, Skorocice, Gluzy, Hołudza, Kobylniki, Jurków.

W ramach pieniędzy otrzymanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dofinansowanie do projektu wynosi 75%.

Projektowane przydomowe oczyszczalnie ścieków w zależności od ilości domowników w gospodarstwie, bądź  warunków geologicznych, posiadają określoną przepustowość od 0,5-1,8 m3 ścieków/dobę każda. Zastosowano przydomowe oczyszczalnie typu Delfin z drenażem rozsączającym, typu Delfin z pakietami drenażowymi oraz Delfin PRO z zastosowaniem napowietrzania. Przy dwóch pierwszych typach podstawowym urządzeniem oczyszczalni jest osadnik gnilny, w którym zachodzą procesy sedymentacji osadów i flotacji zanieczyszczeń zawartych w ściekach. W procesie biologicznym zachodzi fermentacja beztlenowa, a następnie w pakietach drenażowych następuje doczyszczenie tlenowe przed infiltracją do gleby. Zastosowane warstwy geowłókniny spełniają funkcję drenującą i filtrującą. Znajdujące się poniżej warstwy piasku, bądź kruszywa dopełniają proces oczyszczania. Natomiast w przypadku oczyszczalni Delfin PRO proces oczyszczania ścieków odbywa się poprzez osadnik wstępny /zagęszczanie i częściowa fermentacja/, komorę napowietrzania z udziałem osadu czynnego oraz sedymentacji w osadniku wtórnym.

Instalacja oczyszczalni.jpeg

Przykładowe usytuowanie przydomowej oczyszczalni ścieków

 

Delfin PRO-Premium.jpeg

Zbiornik oczyszczalni Delfin PRO-Premium

 

Montaż oczyszczalni PRO.jpeg

Przykładowy montaż oczyszczalni Delfin PRO