Niesłyszący

Sesja Nr LXIV z dnia 30 stycznia 2023 r.

Uchwała Rady Miejskiej - 30 styczeń 2023 r.

Uchwała Nr LXIV/366/2023 w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Wiślicy na 2023 rok.

PDF366.pdf (2,07MB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 30 styczeń 2023 r.

Uchwała Nr LXIV/367/2023 w sprawie uchwalenia w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2033.

PDF367.pdf (5,57MB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 30 styczeń 2023 r.

Uchwała Nr LXIV/368/2023 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wiślica na 2023 rok.

PDF368.pdf (1,52MB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 30 styczeń 2023 r.

Uchwała Nr LXIV/369/2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

PDF369.pdf (293,08KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 30 styczeń 2023 r.

Uchwała Nr LXIV/370/2023 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Wiślicy, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 590/2.

PDF370.pdf (272,19KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 30 styczeń 2023 r.

Uchwała Nr LXIV/371/2023 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica.

PDF371.pdf (349,60KB)