Niesłyszący

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 – 2013

    prow.jpeg    02_leader.jpeg    sbrr.png

 

W ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 – 2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi na terenie obecnego boiska sportowego zlokalizowanego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiślicy odbędzie się budowa nowego, wielofunkcyjnego boiska sportowego. Inwestycja będzie polegać na:

- budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego do gry w koszykówkę, siatkówkę i piłkę ręczna o wymiarach 42x22 m           o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej,

- wykonaniu piłkochwytów,

- wykonaniu chodników, ciągu komunikacji pieszej, pieszo-jezdnej z kostki betonowej o gr. 8 cm ułożonej na podbudowie,

- wyposażeniu boiska wielofunkcyjnego, dostawie i montażu urządzeń sportowych,

- oświetleniu boiska wielofunkcyjnego.

Bosiko zostanie udostępnione mieszkańcom Gminy Wiślica w dniu 01.06.2014r.

 

Nawierzchnia obecnego boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiślicy.jpeg

Nawierzchnia boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiślicy przed rozpoczęciem prac.

 

Obecne boisko przy Zespole Szkolno-Przedszkonym.jpeg

Boisko przy Zespole Szkolno-Przedszkonym przed inwestycją.