Niesłyszący

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

   programRegionalny.png   POL_województwo_świętokrzyskie_COA.svg.png   UE+EFRR_L-kolor.jpeg

nfosigw.png

herb_powiat_buski.png   herb_wislica_small.png

 

Na terenie Gminy Wiślica został zrealizowany projekt pn. ,,Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego”. Współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.2 ,,Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej". Osi 4. ,,Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 , zadanie  „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wiślicy wchodzącej  w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego”.

 

Realizacja projektu była możliwa dzięki dofinansowaniom z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ramach Programu Priorytetowego System Zielonych Inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.

W ramach projektu wykonano następujące prace:

- termomodernizacja stropodachu : Płyta styropianowa gr. 15 cm  - 1629,24 m²

- wymiana instalacji odgromowej,

- termomodernizacja ścian zewnętrznych, kondygnacje nadziemne - warstwa izolacji płyty styropianowe gr. 10cm  - 1198,38 m²,

- termomodernizacja ścian zewnętrznych, kondygnacje podziemne : Warstwa izolacji płyty styropianowej gr. 10cm - 92,2 m²,

- remont schodów zewnętrznych przy wejściu głównym.

- remont wszystkich schodów budynku przy elewacji.

 

Łączna wartość inwestycji wyniosła: 536 265,10 zł, z czego:

- 148 090 zł dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ramach Programu Priorytetowego System Zielonych Inwestycji (GIS - Green Investment Scheme)

- 256 564,55 dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom nastąpiła znaczna poprawa stanu technicznego i efektywności energetycznej budynku. Wykonane prace uatrakcyjniły również wygląd zewnętrzny budynku. Roboty były prowadzone od dnia 30.01.2013 roku  do dnia 30.10.2013 r.