Serdecznie zapraszamy na II sesję Rady Miejskiej w Wiślicy w dniu 29.05.2024 r. (środa) o godz.09:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica ul.Łokietka 2.

Niesłyszący

Tysiącletnia Wiślica śladami świetności

Logo_ministerstwa_rolnictwa_i_rozwoju_wsi.jpegpo_ryby_logo2_cmyk__2_.jpeglogo_ue.jpegherb_wislica_small.png

 

Na terenie Gminy Wiślica jest realizowany projekt pn.:

„Tysiącletnia Wiślica śladami świetności - Rewitalizacja Rynku w Wiślicy wraz z ulicami przyległymi” w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Oś priorytetowa 4, w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa.

 

Prace prowadzone są dwuetapowo. Z zakresu robót I-go etapu wykonano i odebrano:

- montaż słupów  i opraw oświetleniowych,                                                                                                             

- linie kablowe,                                                                                                                                                                          

 - montaż szafki oświetlenia ulicznego RO,                                                                                                                                                 

 - roboty uzupełniające,                                                                                                                                                       

- kabel zasilający skrzynkę oświetlenia kolegiaty.

 

Podczas realizacji II-go etapu zostaną wykonane następujące prace:

- karczowanie drzew i krzewów w parku,

- demontaż ławek, koszy na śmieci, tablic informacyjno- reklamowych,

- rozebranie wiaty przystankowej,

- roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni alejek parkowych utwardzonych asfaltem,

- wymiana nawierzchni parkowych utwardzonych płytami chodnikowymi,

- wymiana kabla zasilającego i latarni oświetleniowych,

- roboty brukarskie: korytowanie i wykonanie podbudowy, ułożenie nowej nawierzchni- teren parku,

- część centralna parku- wykonanie okręgu o średnicy 5 m z kostki brukowej z herbem Wiślicy,

- schody z kostki brukowej z murkami oporowymi, przy parkingu dla samochodów i zejście do parku,

- ławki parkowe- fundamenty i montaż ławek oraz  koszy na śmieci,

- zagospodarowanie i uporządkowanie terenu po robotach budowlanych,

- wymiana nawierzchni – prawy chodnik przy ulicy Targowej utwardzony płytami chodnikowymi,

- ulica Okopowa- wykonanie nawierzchni utwardzonej kostką brukową,

- dostawa i montaż wiat przystankowych wraz z regulacją zatok,

- ulica Plac Solny – utwardzenie nawierzchni ulicy kostką brukową.

 

Terminy realizacji operacji:  data rozpoczęcia: 12/2012

                                        data zakończenia: 09/2014