Niesłyszący

Granty PPGR - Komputery rozdane

EFRR_PPGR.jpeg

W ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” gmina Wiślica pozyskała 45 szt. laptopów.  W dniu 02 marca 2023r. w budynku UMiG odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu  dla dzieci i młodzieży.

Przekazany sprzęt komputerowy pozwoli na dogodną realizację obowiązków szkolnych przez uczniów. Dzięki udziale w projekcie wyeliminowane zostaną ograniczenia informatyczne i wyrównane zostaną szanse w dostępie do cyfrowej edukacji. Mamy nadzieję, że wkrótce ukażą się kolejne edycje programu.