Niesłyszący

Ostrzeżenie: gwałtowny wzrost stanów wody

W związku ze spływem wód opadowych w zlewni Czarnej (Łagowica) oraz Czarnej Nidy spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody w strefie stanów wysokich, punktowo z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Komunikat jest ważny od 09-03-2023 23:55:38 do 10-03-2023 12:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania