Niesłyszący

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości mniejszej niż progi unijne

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.3.2023,  Nazwa zadania: Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczytniki oraz wodociągu w miejscowości Skorocice.

 

DO POBRANIA

DOKUMENTY POSTĘPOWANIA - POBIERZ