Niesłyszący

Oświetlenie Rynku po wykonanej modernizacji