Niesłyszący

Ostrzeżenie: wezbranie stany ostrzegawcze

W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych na Nidzie, spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody z możliwością przekroczenia stanu ostrzegawczego w profilu Pińczów.

Komunikat jest ważny od 11-03-2023 14:14:51 do 12-03-2023 14:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania