Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie DK S7p m. Łączyn

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: S7p 3. Pikietaż: 2+200 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: w. Jędrzejów Południe - w. Jędrzejów Wschód 5. Kierunek: Warszawa 6. Miejscowość zdarzenia: Łączyn 7. Rodzaj zdarzenia: Inne zdarzenia 8. Opis zdarzenia: Awaria pojazdu. 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 pojazd ciężarowy 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Ruch odbywa się lewym pasem. 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2 15. Data powstania zdarzenia: 2023-03-15 16. Godzina powstania zdarzenia: 08:45 17. Źródło uzyskania informacji: GDDKiA 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Nie 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia: 08:58

Komunikat jest ważny od 15-03-2023 09:15:00 do 15-03-2023 11:15:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania