Niesłyszący

Modernizacja terenów rekreacyjnych.

Logo_ministerstwa_rolnictwa_i_rozwoju_wsi.jpegpo_ryby_logo2_cmyk__2_.jpeglogo_ue.jpegherb_wislica_small.png

 

Operacja pn. Modernizacja infrastruktury gminnej - istniejących terenów zielonych oraz rekreacyjno – turystycznych przy ul. Batalionów Chłopskich w Wiślicy w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” Oś priorytetowa 4, w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa.

 

Na mapie pomników historii i sztuki Polski Wiślica zajmuje miejsce szczególne. Dzieje Wiślicy sięgają już IX wieku, jest ona najbogatszym zespołem zabytkowym na Ponidziu, odwiedzanym przez dziesiątku tysięcy turystów oraz jednym z najważniejszych węzłów komunikacyjnych o znaczącym potencjale rybackim.

Istniejące tereny zielone- rekreacyjno turystyczne służą wszystkim mieszkańcom gminy oraz turystom odwiedzającym Wiślicę.  Z terenów tych korzysta  młodzież szkolna, organizowane tutaj są wszelkie imprezy sportowe, festyny, oraz imprezy promocyjne.

Obecny stan techniczny przedmiotowej infrastruktury wymaga podjęcia działań mających na celu poprawę warunków życia środowisk rybackich i społeczności, w których rybacy funkcjonują.

Realizacja operacji z obecnie realizowanymi przedsięwzięciami  przewiduje podniesienie rangi przestrzennej i walorów estetycznych gminy, a przez to wzrost jakości życia mieszkańców i atrakcyjności turystycznej.

 

Zakres prac przewidziany do wykonania w ramach przedmiotowej operacji obejmuje:

- remont ławek przy boiskach i przy estradzie,

- remont stalowej konstrukcji wsporczej ławek przy boiskach i przy estradzie,

- remont elementów drewnianych estrady, 

- remont elementów drewnianych grilla,

- remont  istniejących ławek parkowych z oparciem,

- remont elementów drewnianych zestawu zabawowego ze zjeżdżalnią,

- zagospodarowanie terenu drzewami i krzewami,

- dostawa i montaż ławek parkowych i koszy na śmieci,

- promocja projektu –  montaż tablicy informacyjnej.

 

Przewidziana data rozpoczęcia: maj  2014, data zakończenia: lipiec 2014