Niesłyszący

SPOTKANIE INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE

W  dniu 14 marca mieszkańcy naszej gminy wzięli udział w zorganizowanym przez ARiMR oraz KRUS spotkaniu informacyjno – szkoleniowym w zakresie nowych zasad przyznawania płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz wpływu odżywiania na dobrostan i zdrowie rolników oraz ich domowników.

W trakcie spotkania poruszane były również kwestie dotyczące Kół Gospodyń Wiejskich, sprawy związane z identyfikacją i rejestracją zwierząt a także zasady naboru wniosków w ramach działań premiowych i inwestycyjnych.