Niesłyszący

Ostrzeżenie: Przymrozki

Województwo świętokrzyskie powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, pińczowski, sandomierski, staszowski i włoszczowski. Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -2°C, przy gruncie do -4°C.

Komunikat jest ważny od 18-03-2023 13:00:01 do 19-03-2023 06:30:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania