Niesłyszący

Stan terenów rekreacyjno – turystycznych przy ul. Batalionów Chłopskich w Wiślicy przed rozpoczęciem modernizacji