Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na DK74 w msc. Salata

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: 74 3. Pikietaż: 56+000 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Kielce-Piotrków Trybunalski 5. Kierunek: Kielce 6. Miejscowość zdarzenia: Salata 7. Rodzaj zdarzenia: Kolizja 8. Opis zdarzenia: Zderzenie się pojazdów w ruchu 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1xpoj. osobowy;1x poj ciężarowy 10. Liczba rannych: b.d. 11. Liczba zabitych: b.d. 12. Rodzaj utrudnienia: Droga zablokowana 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2,5 15. Data powstania zdarzenia: 2023-03-18 16. Godzina powstania zdarzenia: 15:25 17. Źródło uzyskania informacji: Policja

Komunikat jest ważny od 18-03-2023 15:59:00 do 18-03-2023 17:55:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania