Niesłyszący

E-świętokrzyskie

program_regionalny.jpegPOL_województwo_świętokrzyskie_COA.svg.pngUE+EFRR_L-kolor.jpegherb_wislica_small.png

 

Na terenie Gminy Wiślica jest realizowany projekt  pn. ,,Rozbudowa infrastruktury informatycznej - sieć światłowodowa w miejscowości Wiślica w ramach projektu  E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych JST’’, w którego skład wchodzi budowa rurociągów kablowych wraz ze studniami, budowa kabli światłowodowych   i miedzianych. Sieć połączy 21 lokalizacji (obiektów) na terenie gminy; w tym 7 budynków  i 12 kamer monitoringu z punktem centralnym w Gimnazjum w Wiślicy.

 

W zakres prac budowlanych weszło:

- budowa rurociągów - około 1640 m,

- budowa kabli światłowodowych - około 3200 m,

- budowa kabli miedzianych - około 750 m,

- budowa 7szt. słupów pod system monitoringu ulicznego.

- montaż 1szt. infokiosku zewnętrznego (Rynek)

- montaż 1szt. infokiosku wewnętrznego (Dom Długosza)

- montaż 3 szt. hot-spot.

 

Ponadto zadanie objęło między innymi wprowadzenie kabli OTK do budynków:

- Punkt Centralny - Gimnazjum w Wiślicy ul. Okopowa 27,

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiślicy ul. Podwale 1,

- Budynek UG w Wiślicy ul. Batalionów Chłopskich 62,

- Budynek UG w Wiślicy ul. Okopowa,

- Budynek UG w Wiślicy ul. Plac Solny 32,

- Budynek UG w Wiślicy ul. Kilińskiego 19,

- Remiza OSP w Wiślicy ul. Długosza.

 

Prócz tego w ramach projektu zostało zainstalowane 12 kamer systemu monitoringu ulicznego.

Obecne prace polegają na odpowiednim skalibrowaniu i konfiguracji zainstalowanych urządzeń.

Dofinansowanie do zadania wynosi 85% w ramach Programu Regionalnego Narodowa Strategia Spójności.

Przewidziany termin zakończenia inwestycji: 31.03.2014r.