Niesłyszący

Informacja o przerwie technicznej w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych w dniu 31.03.2023 r. (piątek)

I N F O R M A C J A

W związku z wdrożeniem przez MSWiA z dniem 01 kwietnia 2023 r. rozwiązań technicznych umożliwiających nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy,wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców w dniu

 31 marca 2023 r. (piątek)

nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych.

Załatwianie spraw dotyczących nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy, dowodów osobistych, w tym złożenia wniosków o dowód osobisty oraz wydania już spersonalizowanego dowodu odbywać się będzie maksymalnie do godz. 13:30