Niesłyszący

Wypełnianie wniosków o dopłaty bezpośrednie

 

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Busku-Zdroju informuje,że pracownicy będą udzielali nieodpłatnej pomocy w wypełnianiu wniosków
o dopłaty bezpośrednie rolnikom z gminy Wiślica w siedzibie Busko-Zdrój, ul. Partyzantów 22.

 Szczególnie zapraszamy w okresie:

  • 11-14.04.2023 (tylko produkcja roślinna)
  • 24-28.04.2023 (tylko produkcja roślinna)
  • 02-05.05.2023 (rolnicy z produkcją zwierzęcą i mieszaną)

 

Kierownik PZDR Busko-Zdrój