Niesłyszący

Pomoc w wypełnianiu wniosków o pomoc finansową dla producentów pszenicy lub kukurydzy

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica informuje, że od dnia 14 kwietnia 2023r.  do dnia 30 czerwca 2023r., pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Wiślica bezpłatnie pomagają  rolnikom z terenu gminy Wiślica w wypełnianiu  wniosków o pomoc finansową dla producentów pszenicy lub kukurydzy, którzy ponieśli straty spowodowane agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

 Pomoc udzielana jest w Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica przy ul. Plac Solny 32, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Wnioski składane są do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Busku Zdroju.

Celem sporządzenia  w/w wniosku rolnicy powinni przynieść z sobą następujące dane :

  • numer identyfikacyjny producenta – „numer gospodarstwa”,
  • faktury lub duplikat faktur potwierdzające sprzedaż pszenicy lub kukurydzy w okresie od 15 grudnia 2022r. do 31 maja 2023r.