Niesłyszący

Sesja Nr. XXXIV/2013 z dnia 30 lipca 2013

Uchwała Rady Gminy - 30 lipca 2013 r.

Uchwała nr 286 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

PDF286.pdf (1,63MB)

 

Uchwała Rady Gminy - 30 lipca 2013 r.

Uchwała nr 287 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiślica na lata 2013 - 2033.

PDF287.pdf (1,20MB)

 

Uchwała Rady Gminy - 30 lipca 2013 r.

Uchwała nr 288 - w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego zaciąganego na spłatę wcześniej

zaciągniętych kredytów.

PDF288.pdf (245,01KB)

 

Uchwała Rady Gminy - 30 lipca 2013 r.

Uchwała nr 289 - w sprawie przekazania środków finansowych dla policji.

PDF289.pdf (346,36KB)

 

Uchwała Rady Gminy - 30 lipca 2013 r.

Uchwała nr 290 - w sprawie zamiany uchwały Nr XXVIII/235/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii

na 2013 rok.

PDF290.pdf (221,25KB)

 

Uchwała Rady Gminy - 30 lipca 2013 r.

Uchwała nr 291 - w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości

ozn. nr 4 (ark.2) położonej w Skorocicach.

PDF291.pdf (414,35KB)

 

Uchwała Rady Gminy - 30 lipca 2013 r.

Uchwała nr 292 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wiślica.

PDF292.pdf (498,37KB)