Niesłyszący

Obchody 232 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Uroczystości obchodów 232 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się przed godz. 10.00 uformowaniem orszaku składającego się z pocztów sztandarowych oraz orkiestry.  Następnie w wiślickiej bazylice odbyła się uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny. Spod kościoła uczestnicy w barwnym, biało-czerwonym pochodzie z udziałem przedstawicieli władz, pocztów sztandarowych, służb mundurowych oraz orkiestry  przeszli pod Pomnik Terroru Hitlerowskiego, gdzie nastąpiła główna część trzeciomajowych obchodów. Uroczystość rozpoczęła się od odegrania przez orkiestrę hymnu państwowego. Następnie delegacje złożyły wieńce i kwiaty pod pomnikiem.

Uczniowie ZSP przygotowali  część artystyczną na której śpiewano pieśni patriotyczne. Na koniec odbył się koncert orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiślicy.