Niesłyszący

Sesja Nr. XXXX/2013 z dnia 20 grudnia 2013

Uchwała Rady Gminy - 20 grudnia 2013 r.

Uchwała nr 317 - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wiślica na 2014 rok.

PDF317.pdf (4,36MB)

 

Uchwała Rady Gminy - 20 grudnia 2013 r.

Uchwała nr 318 - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2033.

PDF318.pdf (1,36MB)

 

Uchwała Rady Gminy - 20 grudnia 2013 r.

Uchwała nr 319 -  w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

PDF319.pdf (171,59KB)

 

Uchwała Rady Gminy - 20 grudnia 2013 r.

Uchwała nr 320 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

PDF320.pdf (1,08MB)

 

Uchwała Rady Gminy - 20 grudnia 2013 r.

Uchwała nr 321 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2033.

PDF321.pdf (1,12MB)

 

Uchwała Rady Gminy - 20 grudnia 2013 r.

Uchwała nr 322 - w sprawie stanowiska dotyczącego budowy tuczarni trzody chlewnej na terenie

miejscowości Piasek Wielki, gmina Nowy Korczyn.

PDF322.pdf (412,71KB)

 

Uchwała Rady Gminy - 20 grudnia 2013 r.

Uchwała nr 323 - w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/314/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.

PDF323.pdf (218,55KB)

 

Uchwała Rady Gminy - 20 grudnia 2013 r.

Uchwała nr 324 - w sprawie przystąpienia Gminy Wiślica do Stowarzyszenia Samorządów Polskich

współdziałających z Parkami Narodowymi oraz Samorządów posiadających na swym terenie inne obszary

prawnie chronione z siedzibą w Lutowiskach.

PDF324.pdf (871,52KB)

 

Uchwała Rady Gminy - 20 grudnia 2013 r.

Uchwała nr 325 - w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

PDF325.pdf (354,90KB)