Niesłyszący

Sesja Nr. XXXXI/2013 z dnia 30 grudnia 2013

Uchwała Rady Gminy - 30 grudnia 2013 r.

Uchwała nr 326 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

PDF326.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 30 grudnia 2013 r.

Uchwała nr 327 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2033.

PDF327.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 30 grudnia 2013 r.

Uchwała nr 328 - w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013.

PDF328.pdf