Niesłyszący

Sprawozdania kwartalne 2022

I kwartał

PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2022.pdf (4,64MB)

PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst okres sprawozdawczy od poczatku roku do dnia 31 marca roku 2022.pdf (10,50MB)

PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2022.pdf (902,44KB)

PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku.pdf (746,86KB)

PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku.pdf (1 005,20KB)

II kwartał

PDFRb-27S sprawozdanie w wykonania planu dochodów budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2022.pdf (5,20MB)

PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2022.pdf 276MB.pdf (11,52MB)

PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jst za okres od poczatku roku do dnia 30 czerwca roku 2022.pdf (922,52KB)

PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku.pdf (771,62KB)

PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku.pdf (1,02MB)

III kwartał

PDFRb-27S sprawozdanie w wykonania planu dochodów budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2022.pdf (5,50MB)

PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2022.pdf 276MB.pdf (11,76MB)

PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jst za okres od poczatku roku do dnia 30 września roku 2022.pdf (934,81KB)

PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku.pdf (763,72KB)

PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku.pdf (1,01MB)

IV kwartał

PDFRb-27S sprawozdanie w wykonania planu dochodów budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022.pdf (5,72MB)

PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022.pdf 276MB.pdf (11,50MB)

PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jst za okres od poczatku roku do dnia 31 grudniaroku 2022.pdf (934,37KB)

PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku.pdf (767,70KB)

PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku.pdf (1,13MB)

PDFRb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jst wg stanu na koniec 2022 roku.pdf (910,87KB)