Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na DK-74 w msc. Opatów

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: 74 3. Pikietaż: 142+400 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Kielce - Opatów 5. Kierunek: 6. Miejscowość zdarzenia: Opatów 7. Rodzaj zdarzenia: Inne zdarzenia 8. Opis zdarzenia: Awaria pojazdu ciężarowego na ul. Legionów w Opatowie. Na miejscu służba drogowa kieruje ruchem wahadłowo. 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 pojazd ciężarowy 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Ruch wahadłowy 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 1 15. Data powstania zdarzenia: 2023-05-11 16. Godzina powstania zdarzenia: 10:21 17. Źródło uzyskania informacji: GDDKiA

Komunikat jest ważny od 11-05-2023 10:31:00 do 11-05-2023 11:25:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania