Niesłyszący

Sprawozdania kwartalne 2021

I kwartał

PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst okres sprawozdawczy od poczatku roku do dnia 31 marca roku 2021.pdf (11,50MB)

PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2021.pdf (920,72KB)

PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku.pdf (793,02KB)

PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku.pdf (1,03MB)

PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2021.pdf (5,00MB)

 

II kwartał

PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst okres sprawozdawczy od poczatku roku do dnia 30 czerwca roku 2021.pdf (12,36MB)

PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku.pdf (1,04MB)

PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021.pdf (5,07MB)

PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku.pdf (786,62KB)

PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021.pdf (918,09KB)

 

III kwartał

PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst okres sprawozdawczy od poczatku roku do dnia 30 września roku 2021.pdf (12,25MB)

PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku.pdf (1,07MB)

PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2021.pdf (5,52MB)

PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku.pdf (767,30KB)

PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2021.pdf (915,42KB)

 

IV kwartał

PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst okres sprawozdawczy od poczatku roku do dnia 31 grudnia roku 2021.pdf (12,22MB)

PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021.pdf (920,44KB)

PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku.pdf (769,41KB)

PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021.pdf (5,90MB)

PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku.pdf (1,16MB)

PDFRb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jst wg stanu na koniec 2021 roku.pdf (938,45KB)