Niesłyszący

Ostrzeżenie: Wezbranie stany ostrzegawcze

W związku ze spływem wód opadowych oraz z prognozowanymi opadami deszczu, w zlewni górnej Pilicy przewiduje się wzrosty stanu wody, z przekroczeniem stanu ostrzegawczego na Pilicy w Wąsoszu i na Czarnej w Januszewicach.

Komunikat jest ważny od 17-05-2023 09:21:52 do 19-05-2023 10:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania