Informujemy, że w dniu 26.05.2023 r. (piątek) o godz.10.30 w  budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica, ul. Władysława Łokietka 2, odbędzie się LXVIII Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy.

Niesłyszący

Ostrzeżenie: Wezbranie stany ostrzegawcze

Na skutek występujących jeszcze opadów deszczu i spływu wód opadowych spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody, miejscami gwałtowne (szczególnie na mniejszych rzekach i w zlewniach zurbanizowanych). Mogą zostać przekroczone kolejne stany ostrzegawcze, a w profilu Bzin na Kamiennej istnieje możliwość przekroczenia stanu alarmowego.

Komunikat jest ważny od 17-05-2023 23:00:00 do 18-05-2023 12:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania