Serdecznie zapraszamy na II sesję Rady Miejskiej w Wiślicy w dniu 29.05.2024 r. (środa) o godz.09:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica ul.Łokietka 2.

Niesłyszący

Ostrzeżenie: Wezbranie stany ostrzegawcze

Na skutek występujących jeszcze opadów deszczu i spływu wód opadowych spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody, miejscami gwałtowne (szczególnie na mniejszych rzekach i w zlewniach zurbanizowanych). Mogą zostać przekroczone kolejne stany ostrzegawcze, a w profilu Bzin na Kamiennej istnieje możliwość przekroczenia stanu alarmowego.

Komunikat jest ważny od 17-05-2023 23:00:00 do 18-05-2023 12:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania