Niesłyszący

Ostrzeżenie: Wezbranie stany ostrzegawcze

Na skutek spływu wód opadowych spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody, miejscami powyżej stanów ostrzegawczych. Punktowo w zlewni górnej Kamiennej istnieje możliwość przekroczenia stanu alarmowego.

Komunikat jest ważny od 18-05-2023 12:00:00 do 19-05-2023 10:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania