Niesłyszący

Warsztaty terapii zajęciowej

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica informuje ,że osoby chętne z terenu Gminy Wiślica w przedziale wiekowym 16-65 lat z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym mogą wziąć udział w warsztatach terapii zajęciowej organizowanych w Winiarach Dolnych gmina Nowy Korczyn .

Osoby chętne proszone są wypełnienie załączonego formularza i złożenie go w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiślicy w zamkniętych kopertach.

Dokument zostanie przekazany Organizatorowi tj. Stowarzyszenie ,,Świętokrzyskie Anioły”

W razie pytań proszę dzwonić pod nr tel. 530-588-074

PLAKAT2 JPG.jpeg

DOCXFormularz kandydata do Warsztatów Terapii Zajęciowej.docx (10,97KB)