Niesłyszący

Ostrzeżenie: Wezbranie stany ostrzegawcze

W związku ze spływem wód opadowych na Nidzie w Pińczowie spodziewany jest dalszy wzrost poziomu wody powyżej stanu ostrzegawczego.

Komunikat jest ważny od 19-05-2023 10:01:12 do 20-05-2023 10:00:57


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania