Niesłyszący

Ostrzeżenie: Wezbranie stany ostrzegawcze

W wyniku przemieszczania się fali wezbraniowej na Wiśle w profilach Sandomierz i Zawichost spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Na Wiśle w profilu Koło poziom wody będzie wzrastał przy stanie zbliżonym do ostrzegawczego.

Komunikat jest ważny od 19-05-2023 12:53:31 do 21-05-2023 01:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania