Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na dk S7k

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: S7k 3. Pikietaż: 12+800 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: w.Kielce Jaworznia-w.Kielce Zachód 5. Kierunek: Warszawa 6. Miejscowość zdarzenia: Szczukowskie Górki 7. Rodzaj zdarzenia: Inne zdarzenia 8. Opis zdarzenia: Awaria pojazdu ciężarowego 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 pojazd ciężarowy 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu, prawy 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Ruch odbywa się lewym pasem 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2 15. Data powstania zdarzenia: 2023-05-30 16. Godzina powstania zdarzenia: 13:27 17. Źródło uzyskania informacji: GDDKiA 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Nie

Komunikat jest ważny od 30-05-2023 13:27:00 do 30-05-2023 15:27:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania