Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na dk 79.

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: 79 3. Pikietaż: 161+200 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Sandomierz - Warszawa 5. Kierunek: - 6. Miejscowość zdarzenia: Bronisławów 7. Rodzaj zdarzenia: Wypadek 8. Opis zdarzenia: zderzenie pojazdów 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 3x pojazd osobowy 10. Liczba rannych: 1 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Droga zablokowana 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: brak 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 3 15. Data powstania zdarzenia: 2023-06-02 16. Godzina powstania zdarzenia: 08:47 17. Źródło uzyskania informacji: GDDKiA 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Brak informacji 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia: 08:47

Komunikat jest ważny od 02-06-2023 09:12:00 do 02-06-2023 12:12:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania