Niesłyszący

Ostrzeżenie: Przymrozki

Województwo świętokrzyskie powiaty: jędrzejowski, kazimierski, Kielce, kielecki, konecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki i włoszczowski. Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około 2°C, przy gruncie do około -2°C.

Komunikat jest ważny od 04-06-2023 00:00:05 do 04-06-2023 05:30:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania