Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na dk S7.

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: S7r 3. Pikietaż: 17+000 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Kielce- Jędrzejów w. Mnichów- w. Jędrzejów Północ 5. Kierunek: Kraków 6. Miejscowość zdarzenia: Podlesie 7. Rodzaj zdarzenia: Kolizja 8. Opis zdarzenia: Uderzenie poj. osobowego w bariery energochłonne 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1xpoj. osobowy 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Ruch odbywa się pasem lewym 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 3 15. Data powstania zdarzenia: 2023-06-07 16. Godzina powstania zdarzenia: 08:22 17. Źródło uzyskania informacji: GDDKiA 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Tak 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia: 08:39

Komunikat jest ważny od 07-06-2023 09:11:00 do 07-06-2023 12:11:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania