Niesłyszący

Ostrzeżenie: Gwałtowny wzrost stanów wody

W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody.

Komunikat jest ważny od 08-06-2023 07:34:29 do 08-06-2023 22:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania