Niesłyszący

2005 rok

herb_wislica_small.pnglogo_ue.jpegZPORR-znak1-rgb.jpegprow.jpegmswia_logo_new_3.jpegprogram_regionalny.jpegPOL_województwo_świętokrzyskie_COA.svg.png

 

ROK 2005

1.Budowa dróg gminnych:

- Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Szczytniki – 670 m Szczerbaków – 1490m, Górki 1105 m , Łatanice – 370 m przy udziale środków Zintegrowanego Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego o łącznej długości 3635 m.

-  Odbudowa dróg gminnych w miejscowościach: Ostrów 440m, Sielec 330m, Wawrowice 340m , Gluzy 380m o łącznej długości 1490m - dofinansowana ze środków MSWiA.

- Odbudowa  drogi gminnej Nr 004385 T Skotniki Dolne – Folwark – Białe – Kobylniki w miejscowości Skotniki Dolne- 1100 m - dofinansowana ze środków MSWiA.

- Przebudowa drogi w miejscowości Skorocice długości 350 mb - dofinansowana ze środków MSWiA.

- Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Brzezie – 620 m, Skotniki Dolne – 750m.

- Przebudowa dróg w miejscowościach Wiślica 150 m, Gluzy 50m, Gorysławice 300m + 200m, Wawrowice 350mb, Sielec 150 mb.

- Przebudowa dróg ze środków powiatu: Gluzy 700m, Kobylniki 1400m, Hołudza 800m.

2. Odbudowa dróg dojazdowych do pól:

- Odbudowa drogi w miejscowości Jurków na długości 1000m.

- Odbudowa drogi w miejscowości Koniecmosty na długości 250m.

- Wykonanie nawierzchni tłuczniowej i parkingu na drodze do rezerwatu w Chodlu Czerwonym.

3. Remonty dróg:

- Równiarka:

Koniecmosty, Szczerbaków, Jurków, Chotel Czerwony, Kuchary, Ostrów, Kobylniki– łącznie 131 godz. pracy równiarki.

- Kamień:

Wiślica, Koniecmosty, Jurków, Chotel Czerwony, Gorysławice, Skorocice, Skotniki Górne, Skotniki Dolne, Łatanice, Hołudza, Kuchary, Kobylniki, Ostrów, Brzezie– łącznie 1064 t kamienia.

- Wykonanie przepustów i zjazdów:

Skorocice, Skotniki Dolne, Skotniki Górne, Hołudza, Szczytniki Górki. – łącznie wykonano 48 mb przepustów.

- Inne remonty:

Malowanie pasów na jezdni, remont i wymiana przystanków, wykonanie podjazdów i poręczy.

4. Chodniki:

- Wiślica – 431 m.

- Gorysławice -400m.

5. Odbudowa rowów:

- Odbudowa rowów odwadniających o długości 3170 mb w miejscowościach:  Wiślica - 70m, Chotel Czerwony – 2865m, Skotniki Górne- 235m.

6. Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Wiślica, Gorysławice, Jurków.

W ramach projektu Ekorozwój Ponidzia – Aktywizacja Gm. Wiślica przez budowę kanalizacji, oczyszczalni i wodociągu  – Etap I  realizowanego przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.