Niesłyszący

Ostrzeżenie: Gwałtowny wzrost stanów wody

W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody i lokalne podtopienia.

Komunikat jest ważny od 10-06-2023 10:10:47 do 11-06-2023 10:07:48


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania